Haber

Suna’nın Kızları 2 yıldır kız çocuklarının güçlendirilmesi için çalışıyor

Suna’nın Kızları 2 yıldır kız çocuklarının güçlendirilmesi için çalışıyor

2021 yılında kurulan Suna’nın Kızları, başta kız çocukları olmak üzere tüm çocukların hayallerini gerçekleştirebilmesi için iki yıldır çocuklara her yerde ve her koşulda destekleyici ve güvenli alanlar yaratmak için çalışıyor. Suna’nın Kızları Kurucusu İpek Kıraç, kızların özellikle ergenlik döneminde karşılaştığı pek çok ayrımcılığın temelinde toplumdaki yaygın çocuk algısının yattığını belirtti. “Çocuklar hemen hemen her konuda ‘yetersiz’ görülüyor. Yetişkinlerin her zaman kendileri için neyin daha iyi olduğunu bildiği düşünülür. Yetişkinlerin tasarladığı, yetişkinlerin onlar adına kararlar aldığı bir dünyada yaşamaları bekleniyor. Çocukların ancak yetişkin olduklarında konuşma hakkına sahip olabilecekleri varsayılmaktadır. Meğerse çocuklar ‘geleceğimiz’ değil, bugün ihtiyaçlarıyla var olan insanlar. Bugün ihtiyaçları karşılanmayan çocukların gelecekte desteklendiğini söylemek mümkün değildir. Kadına yönelik ayrımcılık da eklenince toplumsal beklentiler ve önyargılar kızların önlerine daha da büyük duvarlar örüyor. ” söz konusu.

iş adamı Suna KıraçEğitim alanındaki çabalarımızın çabalarını, değerlerini, hedeflerini ve vizyonunu canlı tutmak için. Suna ve İnan Kıraç Vakfı2021 yılında çatısı altında kurulan Suna’nın Kızları ikinci yılını geride bıraktı. Kız çocuklarının gelişimsel ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim fırsatlarına erişebilmelerini ve bu süreci en fazla kazanımla tamamlamalarını sağlayacak bir ekosistem oluşturma çalışmalarını sürdüren Suna’nın Kızları, desteklediği yapı ve programların büyüyen kız çocuklarının ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde oluşturulmasını sağlıyor. dezavantajlı koşullarda çalışıyor ve sonuçta ortaya çıkan çalışmalar hem kız hem de erkek çocuklarına fayda sağlıyor. sağlamayı hedefliyor.

2023 yılı boyunca deprem bölgesinde kurduğu çocuk yaşam merkezleri ve yaz okullarıyla çalışmalarını sürdüren Suna’nın Kızları, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları GünüToplumdaki çocuk algısına yönelik kampanyalar ve savunuculuk faaliyetleriyle yetişkinlerin kendi çocuk algılarını fark etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Çocuk Algılama Kampanyası
Çocukluk, insanların yaşamlarının belirli bir dönemini kapsayan ve yasal olarak belirlenen 18 yaş sınırına gelindiğinde sona eren bir dönemdir. Çocukluğun bu kadar “teknik” bir tespitle sona ermesi hem yetişkinlerin hem de çocukların kafasında “yanlış” bir fikir oluşturmaktadır. Çocukluğun kalıcı olmadığı. Özellikle kızlar için geçiciliğe yapılan vurgu daha da geniş bir bağlama sahiptir. Bir yandan klasik olarak evde misafir olarak görülür ve evlenip gittiği için çocukluğu kısa sürer.

Kızlar için çocukluk daha kısa sürüyor; çünkü onlara ev işlerinde daha fazla sorumluluk veriliyor, muhafazakar bir bakış açısıyla oyundan ve sokaktan eve daha erken çekiliyorlar ve giyimlerine daha erken dikkat etmeyi öğrenmek zorunda kalıyorlar. Kızlar için ergenlik, gençlik henüz yaşanmadan kadınlığa geçişin gerçekleştiği ve ebeveynlerin kızlara yönelik planlarının çoğunlukla evlilikle ilgili olduğu bir dönemi ifade etmektedir. Bu nedenle ergenlik dönemine girişle birlikte okuldan kopamasa da kadınların güçlenme yolculuğunda bir kopuş yaşanmaktadır. Bu bağlamda Suna’nın Kızları, kampanya ve savunuculuk faaliyetleriyle yetişkinlerin kendi çocuk algılarını fark etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Ekosistemde çocuklarla çalışan çeşitli paydaşlarla paylaşmak üzere bu konuyla ilgili Aralık 2023’e kadar bir iletişim kılavuzu yayınlamayı planlıyor.

Kız Çocuk Analiz Topluluğu ve Kız Çocuk Uygulama Ekibi
Suna’nın Kızları, Ankara, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa’dan çocukların katılımı alanında değerli deneyime sahip topluluk paydaşı İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi işbirliğiyle kızlarla birlikte kızlar için düşünmeye ve üretmeye devam ediyor. , Kahramanmaraş ve Van. 13-17 yaş arası çocuklarla “Kız Çocuğu Danışma Ekibi”ni kurdu.

Kız çocuklarının hayatlarıyla ilgili kararlarda söz sahibi olmalarına yönelik çalışmalar 2024 yılında da hız kesmeden devam edecek.

Kız Odaklı Tasarım
Kız merkezli tasarım, kız çocuklarına yönelik, kızlarla birlikte çocuk güvenliği ve çocuk katılımını temel alan mekanların, programların ve etkinliklerin nasıl geliştirilebileceğini düşünme, tasarlama ve uygulama sürecidir. Bu tasarım, tüm kız çocuklarının programlara, mekanlara, etkinliklere erişimini sağlamak ve bu etkinliklerin ilgili hedef kümedeki kızlara ulaşmasını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Suna’nın Kızları, tüm projelerinde kız çocuklarına odaklanıyor ve çalışmalarını kızlarla ve kızlara yönelik şekillendiriyor. EMpower iş birliğiyle 2023 yılı sonundan önce kız çocuklarına yönelik tasarım konusunda dijital bir rehber yayınlanması planlanıyor. 3 Kasım 2023 tarihinde kamu, özel sektör ve sivil toplumdan ilgili paydaşların katılımıyla bir konferans düzenlendi, kız merkezli tasarım anlayışının yansıtılması ve bu yaklaşımın günlük hayata taşınmasına yönelik somut öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çocuk Yaşam Merkezleri ve Toplum Merkezleri
Suna Kızları, tüm çocukların ihtiyaçlarını gözeten güvenli alanlar yaratmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle deprem bölgesindeki ilk Çocuk Yaşam Merkezi’ni Kahramanmaraş Pazarcık’ta, ikincisini ise Hatay Antakya Umutkent’te kurdu. özellikle kızlar.

Çocuk Yaşam Merkezleri, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, 12-18 yaş arası çocukların refahına katkıda bulunmak amacıyla çocukların ihtiyaçlarını merkeze alan programlar sunmakta; Gerektiğinde psikolog desteği sağlar. Merkezler sayesinde sivil toplum kuruluşlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleriyle birlikte ve koordineli çalışması sağlanıyor.

2023 yılı sonuna kadar Şanlıurfa-Harran, Adıyaman-Vartana ve Hatay-Antakya’da 3 yeni Çocuk Yaşam Merkezi açılacak. Suna’nın Kızları, 2024 yılı boyunca 5 Çocuk Yaşam Merkezi ve çevre bölgelerdeki çalışmaları ile toplam 27 bin kişinin güvenli alanlara erişimini ve 3 bin 200 çocuğa psiko-sosyal destek sağlamayı hedefliyor.

Topluluklarda karar alma süreçlerine katılımı artırmak amacıyla 3 bin yetişkin için çocuk hakları, çocukları koruma ve katılım konularında toplumsal katılım çalıştayları düzenlemek de Suna’nın Kızları’nın 2024 planları arasında yer alıyor.

Suna’nın Kızları Mahalle Analizi Topluluğu’nun geliştirdiği Toplum Merkezi modelinin 2024 yılında İstanbul’da pilot uygulaması yapılması hedefleniyor. Toplum Merkezlerinin 0-18 yaş arası çocuklara yönelik toplum temelli sosyal hizmet modelinin geliştirilmesi için çalışmalar yapması planlanıyor.

Yaz Enstitüsü Koç Okulu İşbirliğiyle
İlk kez 2023 yılının Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen Yaz Enstitüsü programı, 14-18 yaş arası 40 kız çocuğunun katılımıyla gerçekleşti. Koç Lisesi ve Şanlıurfa Valiliği işbirliğiyle düzenlenen programın katılımcıları, Şanlıurfa’nın Kıyafetli Köyü’nde yaygın eğitimin farklı kademelerinden 20 kız öğrenci ile İstanbul Koç Lisesi’nde eğitimine devam eden 20 kız öğrenciden oluşuyor. Program, kız çocuklarına güvenli öğrenme fırsatları sunmayı, birbirlerine öğrenme arkadaşı olmalarını, karşılaştıkları sorunları birlikte çözmelerini ve hayatları boyunca güçlenmelerine yardımcı olacak becerileri kazanmalarını hedefliyor. Programın içerikleri Suna’nın Kızları Tahlil ve Dayanak topluluklarından TEGV, Pera Müzesi, BoMoVu, Kent Dedektif, AÇEV ve Öğretmen Ağı’nın desteğiyle geliştirildi ve uygulandı.

İlk hafta Şanlıurfa’da, ardından iki hafta İstanbul’da gerçekleştirilen programda ilham verici toplantılar, kültürel geziler, tasarım odaklı düşünme ve nezaket atölyeleri gibi destekleyici ve güçlendirici faaliyetler yer aldı. Suna’nın Kızları, Şanlıurfa ve İstanbul etaplarının ardından mentorluk ve okula devam, kooperatif kurma ve iş hayatına geçiş programlarıyla kızların gelişimini takip etmeye ve desteklemeye devam ediyor. Programın 2024 yılında da aynı şekilde devam ettirilmesi planlanıyor.

Şanlıurfa Pilot Mahalleler
Suna’nın Kızları, kız çocuklarının gelişimsel ihtiyaçlarını karşılayan eğitim fırsatlarına erişmelerini ve bu süreci en fazla kazanımla tamamlamalarını sağlayacak bir ekosistem oluşturmak amacıyla Şanlıurfa’yı pilot bölge ilan etti. Mahalle bazlı programlar kapsamında Şanlıurfa’nın 5 mahallesinde toplam 62 bin 450 kişiye ulaşacak alan açılması, okul ve çocuk odaklı programlar kapsamında ise toplam 62 bin 450 kişiye ulaşılması hedefleniyor. 5 mahallede 1.000 çocuk. Okul temelli programlar kapsamında 5 mahallede 30 öğretmenin eğitimci olarak yetiştirilmesi ve toplam 300 öğretmenin çocuk koruma alanındaki riskleri zamanında tespit edip müdahale etme kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Suna’nın Kızları da 2024 yılında Şanlıurfa’da çocuk ve hane temelli programlar üzerinde çalışmaya başlayacak.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu